Видове поведения, които водят до развод и разпознаване на знаците

Промяната в културните порядки, социално-икономическото развитие на обществото и отношението на хората към обвързването променя изцяло концепцията за брака през последните 70 години!

Разводите са се превърнали в трудна тематика както за обикновения човек, така и за брачните специалисти, прихолозите, и учените изследващи пагубните отношения при двойките в наши дни. Въпреки това, причината за големия процент на разводите в съвремието може да се обясни с някои основни типа поведение и голямата трансформация в социалните порядки на обществото, оповаващи се главно върху индивидуалното на отделния човек.

В миналото, брака е бил възприеман като необходимост и споделена отговорност, вместо като прекурсор за изпитване на „пълно щастие”, романтика и интимна близост със сродната душа. Стабилен дом, постоянство и отдаване на себе си в името на брака са били основополагащи вярвания, с които хората са инвестирали в името на бъдещето си и на своя щастливия семеен живот. Развода е бил непозната концепция, водеща със себе си чувство на срам, вина, разочарование от себе си и самота, вместо приетата от обществото днес – проява на свобода и сила на характера.

Психологическата революция, която се случва за последните пет десетилетия, довежда със себе нов фокус върху индивидуалното развитие на човека, независимо от брачния статут и обвързаността. Това до голяма степен променя остарялата дефиниция за щастлив брак в двойка, останала като мит от друга епоха. Днес, голяма част от хората търсят най-вече дълбока и интензивна емоционална връзка със своя партньор, което също прави идеята за щастие в дълга връзка крайно субективна и трудно постижима.

В ерата на индивидуализма, много от младите двойки встъпват в брак, с погрешни очаквания, насочени основно към получаване на емоционални блага, утвърждаване на собствения идеал за успех и постигане на лично щастие, вместо на взаимно такова. Липсата на здрави устои, които да полагат основите на добрата комуникацията и разбирането на двамата партньора в името на общата цел е главна причина за големия процент разводи в наши дни. С това, и появата на различни модели на поведение, които засилват несъотвествията между партньорите и тяхната емоционална необходимост потърсят щастие другаде, където биха се чувствали разбрани и обичани.

Та, ако все още си мислите, че разводите в наши дни са продукт на случайността, грешите!

Известният психолог Джон Готман, който изгледва взаимовръзката между различните поведения и разводите в рамките на 16 години, открива начин да разпознае дали един брак ще приключи с развод само в рамките на 15 минутен разговор. Той твърди, че има четири основни модела на държание, наречени „Четирите ездача на апокалипсиса”, които са сигурен индикатор за лошия изход от брака при младите женени.

Тези апокалиптични поведения са добре познати на психолози и учени от целия свят, и се използват успешно за откриване на несъотвествията между партньорите, с цел идентифициране на проблема на ранен етап и справяне с него преди да е твърде късно.

В случай, че разпознаете някои от тези модели и във вашата връзка, не губете кураж! Осъзнаването на такива прояви в би могло да ви помогне да се справите с трудностите в брака по-успешно, вместо да живеете в порочния кръг на неудоволетворението, неувереността и търсенето на вина в себе си или отсрещния човек.

Видове поведения, които водят до развод и разпознаване на знаците
Видове поведения, които водят до развод и разпознаване на знаците

Ненавист

Ненавистта към партньора може да се разбира като съвкупност от гняв и отвращение. Такъв тип поведение може да има различна сила и честота на проявата в ежедневието, като почти винаги се свързва с невъзможността на единия или двамата да възприема партньора си като равен, и заслужаващ нужното уважение. Пример за такъв тип поведенеие може да е всеки един битов скандал, които успява да ескалира до ненавист и неoдобрение на дълбоко личностна основа. Възприемането на парньора като по-нисш, глупав, или неспособен може да доведе до сериозни несъотвествия и развод, ако няма опити за разбиране и комуникация.

Как се стига дотам? Поведение на ненавист често пъти се случва като резултат от продължителното нежелание на партньорите да разбират своите нужди и емоции. Джон Готман говори за развод при проява на такъв тип модел след 7 или 14 години от началото на брака. Именно за това е важно за младите двойки да се грижат за добрата динамика във връзката, чрез постоянната комуникация, съчуствие и разбиране въпреки трудностите и гордостта си в определени моменти.

Критика

Подобно на ненавистта, критиката също е някакъв вид проява на неодобрение и неразбиране на отсрещния човек. Тя може да се отнася до това как партньортът ви се държи с държи в социална среда, у дома или в отношенето си към вас. Отправянето на честа критика би могло да е пагубно за брака, ако и двамата партньора вярват ревностно в своята правота и изпитват силна необходимост за показване на надмощие в множество ситуации. Тук отново, пример за такъв вид поведение могат да бъдат битовизми и лоши навици, с които двойката не може да се справи въпреки опитите и доброто желание на единия от двамата.

Ако критиката е постоянна и води със себе си чувство на малоценност у единия партньор или чувство на доминантност у другия, тогава почти винаги става въпрост за емоционална неравностойност, водеща до неудоволетворение в брака.

Отбранителност

Ако често попадате в ситуация с партньора си, в която един от двамата избира ролята на жертва, тогава става въпрос за поведение на отбранителност. Това обикновено е ответна реакция, която хората проявяват по навик, когато бъдат обвинени в нещо, за което се предполага, че са виновни. Конфронтацията в една връзка е неприятно преживяване за всеки, но понякога тя води до опознаване на партньора и техните нужди. Споровете могат да бъдат градивни, ако проблемите се разрешават на място, преди да прераснат в грандиозен конфликт, останал неразерешен във времето. Честото бягане от отговорност и липсата на комуникация е една от основните причини за разводите при двойките след 3-5 години от началото на брака, твърди Джон Готман.

Отбранителността е трудна за преодоляване, когато има явно неравенство между партньорите и склонност на единия или другия да попада в капана на негативното мислене. Често пъти, двойките попадат в роли, от които им е трудно да излязат, заради това как те възприемат силата и гласа си във връзката. Важно е обаче при такова поведение да се дава шанс на отворената и искрена комуникация, без страх, спотаени надежди и обвинения насочени към отсрещтния човек.

Каменна стена

Поведението „Каменна стена” е едва наскоро открито от психолозите като четвърта основна причина за неразбирателството между съпрузите и разводите в наши дни. Това на практика е игнориране на проблема, когато един спор ескалира, чрез пригбягване до използването на телефон, телевизия или други способи отвличащи вниманието в напрегнати моменти. Още такива начини да се изолира проблема, вместо да бъде решен е прибягването към прекомерно пиене, пушене, подтискане и бягане от ситуацията с цел избягване на директна конфронтация. Подобно на отбранителността, поведението каменна стена не позволява на партньорите да опознават себе си истински чрез споделяне на щастията и нещастията във връзката и ежедневието си.

За да не се достига до дълбоки несъотвествия между двама души, добрата комуникация е ключова във всеки един етап от съжителство на съпрузите. Истината е, че брака е се състои в постоянно опознаване, порастване и промяна на личностите, което от своя страна изисква активно напасване и способност на партньорите да се изслушват един друг с търпение и разбиране.

Други фактори

Освен четирите основни типа поведение, в които става въпрос основно за очуждаването на брачните двойки заради липсата на комуникация, има и много други на брой причини, които се считат като „безрасъдно поведение” водещо до развод. Десет от най-честите причини за край на брака са честите конфликти, изневярата, липсата на физическа и платоническа близост между партньорите, домашното и вербално насилие, както и осъзнаването на големи непреодолими несъответсвия между съпрузите. Други чести причини посочени при проучването с разведени двойки са злоупотребата с алкохол и наркотици, липсата на любов, заедно с нежаланието на единия от партньорите да инвестира в името на добрия семейния живот. На последно място в класацията са посочени финансовите проблеми, липсата на общи интереси и сключване на брак в твърде ранна възраст.

И така, въпреки от многото на брой и разнородни на пръв поглед причини за разводите в наше време, навсякъде може да се говори за някакъв вид очуджаване и нежелание на единия или двамата партньора да проявява съпричастност, чрез разбиране на нуждите и трудностите на другия.

Смята се също, че жените често пъти са по склонни да проявяват едно от четирите вида разрушително поведение, но и че са по-склонни да придобиват нови умения, за да се справят с проблемите, за разкика от мъжете. Дали тези тенденции и всички дотук изброени модели на поведение отразяват реалността на зачествлите разводи, е сравнитело трудно да се твърди. Ясно е, че всяка двойка има своите индивидуални особености и несъотвествия, които трудно могат да се определят в рамките на научни изследвания и общи за всички поведенчески прояви.

Тоест стигаме до извода, че независимо от причините за неразбирателствата в брака, най-важно е да се озъзнават емоционалните нужди на двамата човека, без да се проектира идеал, неотговарящ на реалните взаимоотношения и необходимости.

Ако сте разпознали някои от тези модели на поведение във вашия партньор или себе си и се опасявате, че брака ви може да е застрашен, не се колебайте да се свържете с нашия екип за консултация или съвет.

Както гласи поговрката: „Успешния брак изисква влюбване много пъти, в един и същи същия човек”.

За целта е нужно разбиране, любов и подкрепа на всяка крачка, както и осъзнаване на собствените нужди, независимо от трудностите по пътя.

Разликите в начините на комуникация между мъжете и жените и как да построим мост на разбирателството
Психология на Привличането: какво ни привлича в определени хора?
Как да изградим доверие и сигурност в нова връзка
5 Основни стълба на успешните и дълготрайни връзки и как да ги изградим

Абонирай се за новини