Компромисите във връзките: ефективни начини и здравословни граници

Всеки човек е чувал за понятието „правене на компромис”, но не всеки има ясна представа какъв е ефективният подход в едни здравословни романтични отношения. Често пъти хората разбират някои свои решения като компромис, докато реално става въпрос за отстъпка с цел отбягване на конфликт и задоволяване на нуждите на отсрещния човек. В дългосрочен план, такъв тип погрешна представа, пренебрегване на собствените идеи и желания в името на другия, както и липса на дълбоко изслушване води до неудовлетворение във взаимоотношенията, при които единия се установява като доминиращ, а другия като доминиран.

Ако трябва да се спрем върху една кратка и точна дефиниция на концепцията компромис, то бихме казали следното: „Правенето на компромис е взаимното участие във вземането на решения, при които двама души достигат консенсус, представляващ честно и справедливо решение, уважаващо мнението и на двете страни.” Компромисът не е удовлетворяването на желанието на единия или другия, а по скоро намирането на средно положение, което е най-близко до необходимостта на двамата партньора едновременно!

На пръв поглед това може би изглежда лесно постижимо, но това не винаги е така в реални житейски ситуации при взимане на важни и трудни за двамата решения. Когато емоциите и желанието на хората да доказват правота си надделяват, компромисът би могъл да се превърне в истинско изпитание за всяка една двойка, тествайки здравината на връзката и това до колко значими са отношенията за партньорите в името на общото щастие, вместо индивидуалното.

Добър компромис и лош компромис

Как да знаем че правим компромис, а не отстъпка? Ефективна практика, която ще ви помогне да разберете дали сте на прав път в изграждането на здравословна динамика при взимането на общи решения, е да се запитате следните въпроси:

Чувствам ли че съм свързан с партньора си, разбирам ли тяхната необходимост и работя ли с него/нея в екип?

Има ли доверие и чувство за сигурност при взимането на решение?

Чувствам ли, че моето мнение е уважено и двамата поемаме по общ път, защото и двамата го искаме?

Ако успеете да отговорите на тези въпроси с положителен отговор, това означава взаимен прогрес и способност на връзката да работи от името на „ние”, вместо на „аз”.

По друг начин казано: „Компромисът е знак, че връзката ви е по-значима от вашето его.”

Казвайки това е важно да се подчертае, че успешното достигане на компромис не означава пренебрегване на „аз-а”, а по скоро сливане на двата „аз-а” и дълбоко разбиране на индивидуалните нужди. Има 4 основни стъпки, чрез които може да се постигне такъв тип разбиране:

  1. Чрез поглеждане на ситуацията в перспектива и допитване до себе си – До колко проблема и доминирането в ситуацията са от съществено значение в дългосрочен план?
  2. Поставяне на себе си „в обувките на другия”, или още казано – развиването на емпатия към отсрещния човек и тяхната затруднена позиция.
  3. Намирането на компромисен трети вариянт, при който няма победител и победен, а по скоро двама победители.
  4. Практикуването на ментална йога, или още казано гъвкавост в характера. Колкото повече човек практикува това умение, толова по-гъвкав става той в разбиранията си и отворен към нови преживявания, съответно и допускане на чуждото мнение (обратното на сковаността в характера и предубедеността, предизвикващи недоволство, гнет и натоварващо борба за самодоказване).

В следващите 5 стъпки, ще разгледаме подробно как ефективно да практикувате правенето на компромис, чрез разбиране и изслушване. Важно е да запомните, че добрата практика има силата да сближава хората, докато лошата има способността да ги отдалечава един от друг, водейки до конфликти, психическо изтощение и хронично поставяне на собствените интереси преди общите. Това обикновено е сигурно начало на сериозни проблеми във връзката, развиването на емоционално натоварени несъответствия между партньорите, и необещаващ развой на събитията в дългосрочен план…

Ясно комуникиране на собствените нужди

Преди да стане на въпрос за разбиране на нуждите на отсрещния човек, трябва да поговорим за умението да се комуникират успешно собствените нужди. Ако сте изправени пред важни решения, като например къде да живеете като двойка, е изключително важно да изказвате точно и ясно своята позиция, без прикрити мотиви, предпазливост или опасения, че застрашавате бъдещето на връзката си. Това да мислите от множествено число е също толкова важно, колкото да бъдат уважени вашите мисли, чувства и идентичност на отделна личност.

Дайте си време да размислите върху собствената си позиция и кое действително е важно за вас в конкретната ситуация, преди да възкликнете емоционално на отсрещното мнение, вместо рационално. Добра практика за такова самоосъзнаване е писането на дневник за продължителен период от време и наблюдаване на тенденция в изказаните от вас мнения по въпроса.

Внимателно слушане

След като сте изкомуникирали собствените си нужди и убеждения по даден казус ясно и искрено е важно да дадете на отсрещния човек възможността да направи същото. Такъв тип изслушване изисква търпение и почитане на чувствата на другия, колкото и неубедителни да звучат те на първо време. Както твърди Леон Зелцер (доктор по когнитивните науки): „Конфликтите са най-успешно разрешени, когато нуждите и на двамата партньора са признати за важни и основателни”.

Успешна практика в такива ситуации е да изслушвате половинката си и повтаряне на тяхната позиция с цел да се убедите, че сте наясно с мнението им, преди диспута да е прераснал в конфликт. Това може да е чрез въпрос, който перифразира тяхното мнение, без да има каквато и да било негативна натовареност (Пример: „Тоест ти искаш да кажеш, че този град е по-добър вариант, заради по-добрата професионална реализация?”). Важно е вашия партньор да изпита разбиране и увереност, че тяхната позиция е уважена, въпреки вашето несъгласие.

Премерване на възможните опции

При провеждане на разговор, в който двете позиции са разностранни и целта е постигане на взаимно решение, е важно и двамата човека да са отворени към трети компромисен вариант, който отговаря на нуждите на двете страни поне частично. В повечето случаи, един проблем има повече от едно решение и е необходимо да имате впредвид този факт, когато сте твърдо убедени в позицията си преди да сте обмислили всички възможни варианти. Точно в тези моменти в важно да мислите като отбор, който работи в името на една цел, общо щастие и благополучие.

Ако сте изправени пред важно решение като това дали да живеете в оживен град с много възможности или спокоен малък град без професионални възможности, винаги бихте могли да размислите какви компромисни варианти съществуват някъде между едната и другата крайност, така че нуждите на двамата човека да са посрещнати адекватно. Партньори които са достатъчно инвестирани в общото щастие и развитие обикновено намират начин да бъдат единни в решенията си, чрез достигане на взаимен компромис и поглед в бъдещето в една и съща посока.

Решение в екип

Най-важния етап при взимането на решения, в които се прави компромис от едната или двете страни е взаимното съгласие. Ефективната практика елиминира примирението или отстъпването с цел на това да се се избегне конфликт. Такъв тип поведение може да доведе до неудовлетворение на единия партньор и влизане в ролята на жертва, чийто желания често остават на втори план при взимането на общи решения. За да избегнете такива прояви, замислете се коя решение действително е честно и справедливо и за двамата. След като комуникирате чувствата, мислите и доводите си в екип, стигнете до решение, в което всички са убедени без да има спотаени и недоизказани виждания по проблема. Честността е ключов елемент, който ще ви помогне да изградите една здравословна динамика във връзката и успешно достигане до компромисен вариант.

Бъдете сигурни в чувствата на партньора

Често пъти след постигане на компромис двойките съзнателно или неосъзнато архивират компромиса в мислите си като заслуга, за която някой ден ще получат нещо в замяна. Това също сочи за неефективна практика и правене на саможертва, вместо на компромис. За да се уверите, че сте достигнали до златната среда в тези общи решения, говорете с партньора си и се уверете, че няма прикрити чувства и негодувание. Важно е след постигане на консенсус и двамата да са уверени в развитието на събитията и да продължат пътя си заедно заредени с позитивизъм и надежда. В противен случай, рискувате да поставите отношенията си под още по-голям риск и да загубите доверието един към друг, вместо да надграждате връзката с любов, разбиране и уважение.

В противен случай?

Взимането на ефективен компромис е истинско изкуство, което изисква търпение, емоционална интелигентност от двете страни и общи ценности, споделени от двамата партньора. Липсва ли един от този три съществено важни компонента, връзката би могла да се окаже необещаваща в дългосрочен план.

Ако често се карате и имате крайно различни възприятия по важните въпроси от живота, без да успявате да достигнете компромисен вариант, може би е време да погледнете отстрани на отношенията си в този съюз. Неразбирателствата са съвсем нормални във всяка една връзка, тогава когато не нараняват индивидуалността и искрените виждания на индивидуалния човек.

Понякога, проблема опира до единия човек и до някои нездравословни модели на поведения, развити от ранното детство, разрешими чрез терапия и коучинг. Друг път става въпрос за проблеми в комуникация, заради които бихте могли да разговаряте с професионалист, който да ви даде една различна перспектива от това което сте приели като правилно по една или друга причина.

Нека завършим с това общото щастие винаги надделява при взимането на важни решения правенето на компромис, когато връзката е достатъчно значима и за двама ви!

Ако се интересувате от консултация или искате да развиете здравословна динамика във вашите отношения, NEXT LEVEL LOVE е на ваше разположение.

Разликите в начините на комуникация между мъжете и жените и как да построим мост на разбирателството
Психология на Привличането: какво ни привлича в определени хора?
Как да изградим доверие и сигурност в нова връзка
5 Основни стълба на успешните и дълготрайни връзки и как да ги изградим

Абонирай се за новини