5 Основни стълба на успешните и дълготрайни връзки и как да ги изградим

Не веднъж клиенти или приятели са ми задавали въпроса от какво зависи една връзка да бъде здравословна и да се превърне в дългосрочно обвързване. Истината е, че отговорът не е любов, което изненадва много от хората, които ми задават този въпрос.

Да, любовта е изключително важна, но малко хора могат да определят какво означава тя. Любовта е събирателен образ на чувството, което изпитваме към нашия партньор. За някои любовта се изразява със страстта или усещанията, които изпитваме с дадения човек, а за други това е доверието и уважението, което изгражда с времето.

Именно заради различното разбиране за това какво е любов не можем да я определим като най-важният фактор за създаването на стабилна и дълготрайна връзка. Вместо това трябва да погледнем отвъд първичните чувстват и усещания, които са характерни за началото на интимните отношения.

В тази статия ще разгледаме 5 основни “стълба”, които изграждат успешните взаимоотношения. Разсъжданията се фокусират върхи интимните връзки, но тези 5 критерия са ключови и за изграждането на всяка друга връзка в нашия живот. Може да ги вземете като основа за създаването на дълготрайни приятелства или силна връзка между двама партньори.

Успешните и дълготрайни връзки не се изграждат сами по себе си, те изискват инвестиране на време, усилия и ангажимент от двете страни. Това е истина, която много хора пренебрегват засенчени от първоначалните усещания на влюбването в нов човек. Рано или късно обаче първичните чувства намаляват и ако все пак не сте вложили време, за да създадете основите на тези 5 стълба е връзката може да се окаже много по-нестабилна, отколкото сте очаквали.

1. Доверие и честност

Няма стабилна връзка, ако в нея няма доверие и честност. Едното следва от другото. Ако партньорите са честни един към друг, то следва между тях да има доверие.

То е ключово за създаване на сигурност и комфорт във връзката. За да успеете да изградим стабилно доверие, което не се разклаща при най-малкото колебание от страна на единия партньор, то винаги трябва да бъдете открити за

своите чувства, мисли и нужди.

Доверието се изгражда на базата на открита комуникация. Когато споделяме с партньора си открито как се чувстваме и какво мислим за определена ситуация във връзката ние успяваме да създадем стратегия, чрез която да решаваме конфликтите по по-здравословен начин.

Увереността в нас самите и в партньора също е ключов елемент на доверието. Ако ревнувате партньора си и постоянно се съмнявате в неговите думи, то най-вероятно не сте достатъчно уверени в себе си и любовта, която му давате.

Доверието изгражда емоционална близост между партньорите и ги прави по-привързани един към друг, което от своя страна води до по-малко поводи за нарушаването му.

2. Ефективна комуникация

Следващият стълб на стабилните отношения е добрата комуникация между партньорите. Тя е ключът към решаване на конфликти, предотвратяване на недоразумения и създаване на разбиране помежду ви.

За да я постигнете трябва внимателно да слушате партньора си и се опитате да се поставите в неговите обувки, за да разбере неговата гледна точка. Избягвайте да критикувате и обвинявате, а вместо това стремете се да намирате компромиси и решения заедно.

Освен активно слушане ефективната комуникация се нуждае и от яснота. Преди да започнете да обсъждате определен проблем във взаимоотношенията бъдете наясно какво искате да постигнете с този разговор. За да предадете правилно съобщението до вашия партньор трябва ясно да изкажете от какво имате нужда или какъв е проблема без да нападате или критикувате.

Дори и другият да е направил грешка и  вие да сте ядосани на неговото поведение трябва да се опитате да проявите емпатия. Тя е ключова за осъществяване на здравословна комуникация във връзката. Да признаете и разберете емоциите на другия ще ви помогне да погледнете ситуацията от неговата преспектива.

3. Взаимна подкрепа и уважение

В успешните връзки партньорите се подкрепят и уважават взаимно.Това означава да бъдете опора на другия в добро и зло. Изразяването на емоционална подкрепа, физическа помощ, стимулирането на мечтите и целите или признаването на постиженията на партньора са основните неща, които се включват в подкрепата в една връзка.

Уважението се изразява в приемане на границите на партньора, зачитане на неговото менние и въздържанието от осъждане на постъпките му.

Един от най-важните аспекти в една връзка, който искам да засегна именно, когато обсъждаме уважението и подкрепата е изразяването на благодарност. Всеки от нас обича да се чувства оценяван и зачитан и най-добрият начин да изразите това към партньора е като му благодарите за нещата, които прави за вас. Щом започнете да оценявате дори и малките жестове, които човека до вас прави, за да се чувствате добре той ще се почувства оценен и обичан, а това ще го стимулира да продължава да е до вас, да ви подкрепя и уважава.

4. Съвместни интереси и забавления

За една двойка е много важно да има съвместни интереси и забавления. Тези дейности изграждат близост и свързаност между партньорите и създават общи спомени. Дори и първоначално да нямате общи интереси или дейности може да намерите хоби, което да допада и на двамата и заедно да започнете да се развивате в тази посока.

Това ще ви осигури качествено време заедно, в което вие се забавлявате и си почивате от ежедневните задачи. Двойките, които споделят общи интереси са много по-свързани на емоционално ниво. Причината за това е, че когато ние практикуваме нещо, което ни харесва отделяме хормони на щастието, а ако партньорът ни също е включен ние ще започнем да свързваме удовлетвореността и позитивните емоции от дейността също и с присъствието на партньора.

Така се подсилва усещането за взаимност, споделеност и емоционална свързаност. Тези неща са задължителни за изграждането на спокойни и дълготрайни взаимоотношения.

5. Разбиране и познаване на емоциите на партньора

Това са две ключови умения за изграждането на стабилни отношения. Строенето на точно този стълб отнема най-много време и изисква най-много усилия. Много малко двойки успяват още в началото да осъществят напълно разбирането на емоциите на партньорите. Това е така, защото много от тях не се познават толкова добре, когато започнат да се срещат.

За да се създаде емоционално благосъстояние във връзката всеки един от партньорите трябва да познава своите емоции и да знае как да ги управлява. Развитието на емоционалната интелигентност изисква време за всеки един човек.

Хората, които са емоционално зрели и знаят как да разпознават и управляват емоциите си успяват да разчетат и емоциите на партньора си. Това създава предпоставка за правилното решаване на конфликти.

Процесът по разбиране и познаване на емоциите в една връзка изисква време и активна комуникация. За да се постигне положителен резултат всеки един партньор трябва да се чувства свободен да изразява емоциите си без да се притеснява от реакцията на другия. Проявата на емпатия и съпричастност е ключова, за да може партньорът да се чувства разбран и сигурен, когато изразява своите емоции.

Освен с думи, емоциите и чувствата могат да бъдат изразени с невербални сигнали. Това е специфично за хора, които нямат развита емоционална интелигентност и не знаят или не разпознават своите чувства. Тонът на гласа или определена мимика може да ни покаже как се чувства партньора без той да иска да изрази емоциите си на глас.

Разпознаването на тези поведения идва с времето, когато започнем да опознаваме човека до нас. Възможно е той самият да не знае за тези свои поведения, точно заради това развитието на емоционалната интелигентност на всеки един от партньорите по отделно е от изключително значение.

Като заключение и най-важното от статията можем да кажем, че за да постигнете успешна и дълготрайна връзка, е важно да работите заедно с партньора.

Това бяха основните стълбове на една здравословна връзка. Тяхното развитие и поддържане гарантира стабилни и дълготрайни взаимоотношения. Създаването на успешна връзка зависи от желанието на партньорите да инвестират време и усилия в нея.

Ако все още търсите любовта и искате да се превърнете в човек, който е способен да изгради стабилна връзка, запишете се за програмата “Покани любовта в твоя живот”.

Разликите в начините на комуникация между мъжете и жените и как да построим мост на разбирателството
Психология на Привличането: какво ни привлича в определени хора?
Как да изградим доверие и сигурност в нова връзка
Как нелекуваните травми от детството могат да повлияят на взаимоотношенията ви?!

Абонирай се за новини