Индивидуални Сесии

Индивидуални сесии с Петя Гемюнден

За Петя

С какви хора работя?

 • Сами жени, които не са имали сериозна връзка, които са готови да работят за своята трансформация
 • Сами мъже, които искат да надградят своето ниво на осъзнатост
 • Разведени жени и мъже, които искат да преработят себе си и създадат една по-добра осъзната версия
 • Жени и мъже, които избират неподходящи партньори
 • Хора в нещастна връзка, които искат да работят за подобряването и
 • Объркани и отчаяни хора, желаещи промяна към по-щастлив и осъзнат живот и са готови да работят за това
 • Хора на които им е писнало да носят света на раменете си

Често Задавани Въпроси:

Сесията с психолог е единично срещане между клиент и лицензиран психолог или психотерапевт. Това е пространство, където човек може да се изрази свободно и открито за своите проблеми, емоции и мисли. Целта на сесията е да се помогне на клиента да се справи със затрудненията си, да разбере своите емоции и мисли по-добре и да развие по-ефективни стратегии за справяне с тях.

Психологът обикновено използва различни методи и техники, които могат да включват разговори, анализ на мислите и емоциите на клиента, упражнения за управление на стреса, техники за релаксация и други психотерапевтични подходи. Сесиите с психолог се провеждат в доверие и поверителност, като психологът обикновено има професионални задължения за запазване на тази поверителност.

Сесията с НЛП (Невролингвистично програмиране) хипнотерапевт е индивидуална среща между клиент и хипнотерапевт, който използва методи от НЛП и хипноза за постигане на желаните промени в поведението, мисленето и емоциите на клиента. НЛП е модел за комуникация, разбирателство и личностно развитие, който се фокусира върху това как езика и мисловните процеси влияят върху нашето поведение и убеждения.

В сесията с НЛП хипнотерапевт клиентът обикновено се насърчава да се релаксира и да се фокусира внимателно върху своите мисли, емоции и сензации. Чрез различни техники, като например емоционална разработка, позитивно препрограмиране на убежденията и визуализация, хипнотерапевтът помага на клиента да промени негативни модели на мислене и поведение, които могат да водят до стрес, тревожност, депресия или други проблеми.

Сесиите с НЛП хипнотерапевт могат да помогнат за различни предизвикателства, включително управление на стреса, подобряване на самочувствието и самоувереността, преодоляване на фобии и зависимости, управление на болката и подобряване на междуличностните отношения. Важно е да се отбележи, че ефективността на хипнотерапията и НЛП може да варира от човек на човек, и често е необходима серия от сесии, за да се постигнат желаните резултати.

Позитивната психология и гешталт терапията са две различни методи в областта на психологията и психотерапията. Въпреки че са различни, и двете подхода се фокусират върху промяната към по-положителен и здравословен начин на мислене и функциониране.

Позитивната психология се концентрира върху изучаването на хуманните качества и възможности, които могат да допринесат за индивидуалното благополучие и щастие. Тя се стреми да разбере как хората могат да постигнат пълноценно и задоволително съществуване, като се концентрират върху положителните емоции, личните сили и качества. Позитивната психология се фокусира върху изследването на фактори като оптимизъм, благоденствие, смисъл в живота и развитие на личните възможности.

Гешталт терапията е форма на психотерапия, която се фокусира върху цялостното възприятие и възприемане на индивида за себе си и за света около него. Този подход се стреми да помогне на клиентите да станат по-самосъзнателни за своите емоции, мисли и поведение чрез изследване на тяхната текуща експериентна реалност. Главната цел на гешталт терапията е насърчаване на интеграцията и цялостното функциониране на индивида чрез осъзнаване и приемане на цялостния си опит.

И двете метода могат да помогнат на хората да се справят с различни проблеми и да развият по-положителни стратегии за справяне с трудности. Те могат да бъдат използвани за подобряване на самочувствието, управление на стреса, подобряване на отношенията и насърчаване на личното развитие и растеж.

Методът на семейните констелации е форма на терапия, която се фокусира върху динамиката в семейните системи и междуличностните отношения. Той е разработен от немския психотерапевт Берт Хелингер през 1990-те години и се основава на идеята, че проблемите в един човек или семейство могат да бъдат резултат от неизречени, неразрешени или изключени преживявания в предишните поколения.

В семейните констелации, участниците обикновено са представени от членове на групата, които изпълняват ролята на членове на семейството на клиента или на определени символи. Чрез разполагане на тези представители в пространството (констелация), терапевтът и клиентът могат да изследват динамиката на семейството и да разберат евентуални проблеми или блокажи в системата.

Семейните констелации имат за цел да помогнат на клиента да разбере и преодолее взаимоотношенията и динамиката в семейството си, като се насърчи разрешаването на конфликти, промяната на негативни мисли и поведение и постигането на по-здрави междуличностни отношения. Терапевтът може да използва различни техники и стратегии за постигане на тези цели, като например ролеви игри, диалог и изследване на семейната история.

Семейните констелации се считат за полезен инструмент за работа с широк спектър от проблеми, включително конфликти в семейството, травми, зависимости, раздяла и други предизвикателства. Този метод може да допринесе за по-добро разбиране на сложни взаимоотношения и за намирането на пътища към промяна и хармония в семейството и личния живот на клиента.

Лайф коучингът е вид коучинг, който се фокусира върху личното развитие и постигането на баланс в различни аспекти на живота на клиента. Този вид коучинг помага на клиентите да разберат своите ценности, цели и желания, и да разработят стратегии за постигането на желаните промени и резултати.

Един от ключовите аспекти на лайф коучинга е акцентът върху цялостното благополучие и хармония в живота на клиента. Целите могат да включват подобряване на самочувствието, балансиране на работата и личния живот, намиране на смисъл и цел в живота, развитие на здравословни навици и други.

Някои от ключовите аспекти на лайф коучинга включват:

Идентифициране на цели: Коучът помага на клиента да определи ясни и конкретни цели в различни области на живота, като например кариера, лични отношения, здраве и добробит.

Разработване на план за действие: Съвместно с клиента, коучът помага да се създаде план за действие, който да постави основата за постигане на целите.

Подкрепа и мотивация: Коучът предоставя подкрепа и мотивация на клиента през целия процес на постигане на целите, помагайки му да се справи с предизвикателствата и да остане фокусиран върху постигането на желаните резултати.

Развиване на лични умения: Лайф коучингът може да помогне на клиента да развие различни лични умения, като например управление на стреса, комуникационни умения, управление на времето и други, които могат да му помогнат да постигне по-голям успех и задоволство в живота си.

Лайф коучингът е подходящ за хора, които търсят подкрепа и насърчение в постигането на личните си цели и желания, както и за тези, които искат да развият потенциала си и да живеят по-изпълнен и балансиран живот.

Менторската сесия с коуч представлява индивидуално срещане между ментор (коуч) и ученик (клиент), където менторът предоставя насоки, съвети, подкрепа и насърчение за развитие в определена област. Тази връзка се основава на менторството и коучинга, като целта е да се помогне на ученика да развие своите умения, познания и потенциал.

Менторството се отличава от коучинга, тъй като често включва по-директно насочени насоки и съвети от ментора, който обикновено е опитен и успешен в съответната област. Въпреки това, менторът обикновено използва и техники на коучинг, като например активно слушане, задаване на въпроси и насърчаване на самооткриването и самостоятелното решаване на проблемите от страна на ученика.

Менторската сесия с коуч може да помогне в различни области, включително:

Професионално развитие: Менторът може да помогне на ученика да развие умения, познания и опит в определена професионална област, като например управление, предприемачество, маркетинг, технически умения и други.

Лично развитие: Менторът може да подкрепи ученика в развитието му като лидер, развитието на междуличностни умения, управление на стреса и времето, повишаване на самочувствието и самовярността и други.

Подготовка за кариерен напредък: Менторът може да помогне на ученика да изгради план за кариерно развитие, да се подготви за нови професионални предизвикателства и да направи важни кариерни решения.

Подкрепа при лични или професионални предизвикателства: Менторът може да бъде подкрепа и насърчение за ученика при преодоляване на трудности и проблеми, които се появят по пътя му.

Менторската сесия с коуч е подходяща за всеки, който търси подкрепа, насоки и вдъхновение за постигане на лични или професионални цели и желания. Тя предоставя възможност за учене от опитните и успешни в дадена област и за развитие на собствения потенциал и умения.

Една сесия, в която менторът комбинира умения от различни области като психология, гешталт терапия, НЛП хипнотерапия, семейни констелации и лайф коучинг, може да предложи широк спектър от подкрепа и насоки за клиента. В зависимост от нуждите и целите на клиента, сесията може да включва следните елементи:

Психология: Уменията от психологията могат да бъдат използвани за разбиране на клиентските емоции, мисли и поведение, както и за използване на психологически принципи за постигане на по-добри резултати.

Гешталт терапия: Гешталт терапията може да помогне на клиента да изследва и разбере своите текущи преживявания и отношения, както и да намери начини за промяна и растеж.

НЛП хипнотерапия: Този метод може да помогне на клиента да достигне до по-дълбоки нива на себе си, да промени негативни убеждения и да постигне желаните промени.

Семейни констелации: Чрез семейните констелации, клиентът може да разбере връзката между своите преживявания и отношения и влиянието на семейството върху тях.

Лайф коучинг: Лайф коучингът може да предостави подкрепа и насоки за постигане на лични и професионални цели, както и за развитие на баланс и хармония в живота на клиента.

Максималната полза за клиента от такава сесия би била разностранна: от разбиране и преодоляване на лични проблеми и трудности, през развитие на лични и професионални умения, до постигане на по-дълбоко самоосъзнание и личностен растеж. Този холистичен подход може да подпомогне клиента в различни аспекти на неговия живот, като му предостави инструменти и стратегии за постигане на желаните резултати и по-изпълнен живот.

Видео ревюта на някои от моите клиенти

Избери пакет и вземи

 • 1 сесия: 300лв.
 • 3 сесии: 750лв (отстъпка 150лв)
 • 5 сесии: 1500лв ( +1 сесия бонус)
 • 10 сесии: 3000лв (+2 сесии бонус)