Как да проведеш първата среща

Помощно приложение:
“Как да проведеш първата среща така, че да си сигурна, че ще има втора”

Автор: Петя Белчева-Гемюнден