Да си тръгнеш или да останеш?

Заглавие: “Да си тръгнеш или да останеш”

Автор: Петя Белчева-Гемюнден